Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, az üdülő és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény)
Az ügyet intéző csoport/iroda: Pénzügyi csoport/Adóügyi ügyintézők
Címe: 2621 Verőce, Árpád út 40.

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: szünetel
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Ügyintéző
Mócsány Anett
Tel:06-27/581-030, (27) 581-031
Email: ado2@veroce.hu

Igénylő, kötelezett: aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja, pl. haszonélvezeti jog, továbbiakban együtt: tulajdonos.) A tulajdonosnak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell bevallást tennie!
Az ügyintézés kezdeményezhető: a bevallás benyújtásával ügyintézőnél, vagy postai úton
Ügyintézési határidő: 30 nap
Az ügyintézés díja: Illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók, nyomtatvány igényelhető az adóügyi ügyintézőknél vagy letölthető (és kitölthető) www.veroce.hu honlapról.
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Az alkalmazott jogszabályok
TÖRVÉNYEK:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
HELYI RENDELET:
18/2008. (XII.12.) Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló rendelete
Az ügyintézéséhez szükséges iratok: a földhivatali tulajdonjog bejegyzés vagy tulajdoni lap másolata, Nagymarosi Építéshatóság által kiadott átminősítés családi házzá.