Fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés), méltányosság

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.
A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség - a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható - átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, a beszedett helyi adóra.
Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével-, valamint a bírság vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Adóhatóság a pótlék- és a bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezetgazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Az ügyet intéző csoport/iroda: Pénzügyi csoport/ Adóügyi ügyintézők
Címe:2621 Verőce, Árpád út 40.

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13.00-17.30
Kedd: szünetel
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző: iparűzési adó, gépjárműadó esetén Jung Anna
Tel:06-27/581-030
Email: ado1@veroce.hu

Építményadó, telekadó, talajterhelési díj esetén Bugáné Mócsány Anett
Tel:06-27/581-030
Email: ado2@veroce.hu

Igénylő, kötelezett: adózó
Az ügyintézés kezdeményezhető: kérelem benyújtásával
Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: 2200.-Ft eljárási illeték, melyet a Verőce Község Polgármesteri Hivatal 11742094-15394095-03470000 számú államigazgatási eljárási illeték számlára készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy átutalással kell teljesíteni.

Az alkalmazott jogszabályok:
TÖRVÉNY: 2003. évi XCII. tv az adózás rendjéről
Az ügyintézéséhez szükséges iratok: az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók keresetigazolása, számlák a kiadásokról