Gépjárműadó

Központi adatszolgáltatás (KEK KH) adattartalma alapján kerül megállapításra – előírásra, törlésre adómentesség esetén adófizetési kötelezettség szünetelése (gépjármű jogellenes eltulajdonítása), esetén a gépjármű tulajdonosa kötelezett az adóbevallás benyújtására.

Az ügyet intéző csoport/iroda: Pénzügyi csoport/ Adóügyi ügyintézők
Címe:2621 Verőce, Árpád út 40.


Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 1300-1730
Kedd: szünetel
Szerda: 8 00-12 00 és 1300-1600
Csütörtök: szünetel
Péntek:800-1200

Ügyintéző: Jung Anna
Tel:06-27/581-030
Email: ado1@veroce.hu

Igénylő, kötelezett a gépjármű tulajdonjogában, illetve eltulajdonítást bekövetkező 15 napon belül kell benyújtani az adóbevallást.
Az ügyintézés kezdeményezhető: a központi adatszolgáltatás alapján hivatalból, bevallás benyújtásával ügyintézőnél vagy postai úton.
Ügyintézési határidő:30 nap

Az ügyintézés díja: illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók, nyomtatvány igényelhető az adóügyi ügyintézőknél vagy letölthető (és kitölthető) www.veroce.hu honlapról.

TÖRVÉNYEK:
1991. évi LXXXII. tv. A gépjárműadóról
1999. évi XXXIV. tv. A közúti közlekedési nyilvántartásról
2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. tv. Az illetékekről
2004. évi CXL. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

KORMÁNYRENDELET:
164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemeiről

RENDELET:
35/2009 (XII.22.) BM. Rendelet
Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
Az ügyintézéséhez szükséges iratok:
Adómentességet igazoló iratok:
- mozgáskorlátozottság esetén bevallás és az I. fokú orvosi szakvélemény, személyi okmányok bemutatása,
- egyéb adómentesség esetén a bevallás és a nyilatkozat a helyi adókról szóló 2003. évi C. tv. alapján