Iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett tevékenység.
Igénylő, kötelezett: a vállalkozó.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnése napjával szűnik meg.
A vállalkozóknak az iparűzési adóról az adóévet követő május 31-éig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni.
Az ügyintézés kezdeményezhető: bevallás benyújtásával az ügyintézőnél, vagy postai úton.
Az ügyintézési határidő: 30 nap.
Az ügyintézés díja: illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók, nyomtatványok igényelhetők az adóirodában, vagy letölthető (és kitölthető) a www.veroce.hu honlapról.

Az alkalmazott jogszabályok:
TÖRVÉNYEK: 1990. évi C. törvény, a helyi adókról
2003. évi XCII. Törvény, az adózás rendjéről
HELYI RENDELET: 18/2008. (XII.12.) Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról.

Az ügyintézéséhez szükséges iratok: adóbevallás.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 1300-1730
Kedd: szünetel
Szerda: 8 00-12 00 és 1300-1600
Csütörtök: szünetel
Péntek:800-1200

Ügyintéző: Jung Anna
Tel:06-27/581-030
Email: ado1@veroce.hu