Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést is alkalmaz.

Az ügyet intéző csoport/iroda: Pénzügyi csoport/Adóügyi ügyintézők
Címe:2621 Verőce, Árpád út 40.

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: szünetel
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Ügyintéző
Mócsány Anett
Tel:06-27/581-030, (27) 581-031
Email: ado2@veroce.hu

Igénylő, kötelezett: kibocsátó (akinek a vízóra a nevén szerepel)
Talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig!
Az ügyintézés kezdeményezhető: bevallás benyújtásával ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton
Ügyintézési határidő: 30 nap
Az ügyintézés díja: illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók, nyomtatvány igényelhető az adóügyi ügyintézőknél vagy letölthető (és kitölthető) www.veroce.hu honlapról.
Az alkalmazott jogszabályok
TÖRVÉNYEK
2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
KORMÁNYRENDELET:
38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
8/2000. (X.18.) Kövim rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről
HELYI RENDELET:
16/2004.(IX.28.) Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete a talajterhelési díjról
Az ügyintézéséhez szükséges iratok: vízszámla másolata
Kizárólag szennyvízszállításról (szippantás) szóló számlát fogadunk el talajterhelési díj kedvezményhez.