Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek).

Az ügyet intéző csoport/iroda: Pénzügyi csoport/Adóügyi ügyintézők
Címe:2621 Verőce, Árpád út 40.

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17:30
Kedd: szünetel
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Ügyintéző
Mócsány Anett
Tel:06-27/581-030, (27) 581-031
Email: ado2@veroce.hu

Igénylő, kötelezett: aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja, (pl. haszonélvezeti jog) továbbiakban együtt: tulajdonos.
Tulajdonos(ok)nak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallás tennie!
Az ügyintézés kezdeményezhető: bevallás benyújtásával ügyintézőnél, vagy postai úton
Ügyintézési határidő: 30 nap
Az ügyintézés díja: illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók, nyomtatvány igényelhető az adóügyi ügyintézőknél vagy letölthető (és kitölthető) www.veroce.hu honlapról.
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Nyomtatvány elérhető a www.veroce.hu honlapról
Az alkalmazott jogszabályok
TÖRVÉNYEK:
1990.évi C. törvény a helyi adókról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjétől
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
HELYI RENDELET:
18/2008 (XII.12.)Verőce község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi telekadóról szóló rendelete
Az ügyintézéséhez szükséges iratok: a földhivatali tulajdonjog bejegyzés vagy tulajdoni lap másolata
Építkezés megkezdésekor az építéshatósághoz történt bejelentés és jogerős építési engedély másolata