Hivatal

Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Ápolási díj

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
  • segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes
  • hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad
  • értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9)
  • mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes, és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére magasabb összegű ápolási díjat állapítható meg.
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
  • étkezni vagy
  • tisztálkodni vagy
  • öltözködni vagy
  • illemhelyet használni vagy
  • a lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében ezek közül legalább három egyidejűleg fennáll.

Az ápolási díj bruttó összege súlyosan fogyatékos esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a, fokozott ápolást igénylő személy esetében, pedig 130%-a.

Az alkalmazott jogszabályok : A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 40. §, 41. §, 42. §, 43. §, 43/A. §, 43/B. §, 44. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok

- Háziorvosi igazolás, amely tartalmazza, hogy az ápolni kívánt személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg.
- Vagyonnyilatkozat

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00