Hivatal

Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Átmeneti segély

A létfenntartást veszélyeztető, önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került (elemi kár, tartós betegség, alkalmanként jelentkező többletkiadás), valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére kérhető támogatás. Támogatást igényelhet az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 százalékát. (Egyedül élők esetében 250%)
Mindkét esetben feltétel, hogy rendkívüli élethelyzetet tudjanak igazolni.
Döntést hozza: Szociális és Kulturális Bizottság

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérelmének mielőbbi elbírálása érdekében kérjük, FIGYELMESEN olvassa el az alábbi tájékoztatót, és csatolja az Ön és családja helyzetére vonatkozóan a szükséges iratokat.

FIGYELEM!

A nem csatolt iratokkal kapcsolatban, valamint a pontatlanul, hiányosan kitöltött adatlappal kapcsolatban hivatalunk adatpótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A határidőn belül nem pótolt adatok, valamint csatolandó iratok a kérelem elutasítását vonják maguk után! Felhívjuk figyelmét, hogy minden közös háztartásban élő hozzátartozójának jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni!

CSATOLANDÓ IRATOK

1. Jövedelemmel rendelkező családtagok igazolása:
  • 30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított jövedelmi igazolás az utolsó 3 havi nettó jövedelemről, melyben a családi pótlék összege is tűnjön ki, ha ezt postán kapja az utolsó havi szelvény
  • postai szelvény (gyes, gyed, munkanélküli ellátás, családi pótlék, árva ellátás, tartásdíj)
2. Vállalkozásból származó jövedelem esetén: tárgyévi APEH igazolás. (FIGYELEM! Az adóbevallás fénymásolata nem elég)

3. Nyugdíjasok esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy másolata.

4. Jövedelem nélküliek igazolása: FIGYELEM! Ha nem részesül munkanélküli járadékban, akkor
  • Nyilatkozatot szükséges kitölteni (nyilatkozat-nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán) melyben nyilatkozik arról, hogy jelenleg nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, vagy
  • Munkaügyi Központ váci kirendeltsége által igazolt nyilvántartásba vételi kérelem másolata 5. Elvált kérelmező esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági határozat fénymásolata
6. Egyedül élők esetén: nyilatkozat kitöltése, melyben nyilatkozik, hogy élettársa nincs (nyilatkozat-nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán)

7. 14 éven felüli tanulók esetén: tanulói jogviszony igazolása

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00