Hivatal

Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása

A társadalombiztosítási alapellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személyek részére a jegyző egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapíthat meg. Egy évig érvényes a bizonyítvány, s akkor jár, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, egyedülélő esetében pedig a 150 százalékot.
További feltétel, hogy a családnak nincs vagyona.

Az alkalmazott jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 54. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Az ügyintézéséhez szükséges iratok:

1. Személyes okmányok , TAJ kártya, adó kártya

2. Jövedelemmel rendelkező családtagok igazolása:
  • 30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított jövedelmi igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemről, melyben a családi pótlék összege is tűnjön ki, ha ezt postán kapja az utolsó havi szelvény
  • postai szelvény vagy folyószámla-kivonat (gyes, gyed, munkanélküli ellátás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj)
3. Vállalkozásból származó jövedelem esetén: tárgyévi APEH igazolás

4. Jövedelem nélküliek igazolása:

FIGYELEM!

Ha nem részesül munkanélküli járadékban, akkor:
  • Nyilatkozatot szükséges kitölteni (nyilatkozat-nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán) melyben nyilatkozik arról, hogy jelenleg nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, vagy
  • Munkaügyi Központ váci kirendeltsége által igazolt nyilvántartásba vételi kérelem másolata
5. Egyedül élők esetén: nyilatkozat kitöltése, melyben nyilatkozik, hogy élettársa nincs (nyilatkozat-nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán)

6. 14 éven felüli tanulók esetén: tanulói jogviszony igazolása

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00