PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EP választás 2019

Művelődési ház programjai:

Gorka Múzeum

Hivatalos facebook oldalElindítottuk hivatalos facebook oldalunkat, hogy ne csak a Verőcei Tükör nyomtatott példányaiból, a kihelyezett plakátokból és a honlapról értesülhessenek a település híreiről.

Verőce hivatalos oldala

Hulladékgyűjtési naptár

Eseménynaptár

Testvérközségeink

HEP

Pályázataink

Időjárás előrejelzések

Verőce időjárás

Több információ: koponyeg.hu
Verőce időjárás

Több információ: idokep.hu

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Verőceiek!

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes, nyílt ülést tart 2019. május 21. (kedd) 13.00 órai kezdettel, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket.
Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme
(2621 Verőce, Árpád út 40.)
A napirendi pontokat tartalmazó meghívó letölthető: itt

Elkezdődtek a stranfejlesztési munkálatok

Kedves Verőceiek!

Bizonyára sokan észrevették, hogy múlt héten elkezdődtek a standfejlesztési munkálatok. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Fülöp Testvérek kezdhette meg a kivitelezést.
A strand területén új támfalak, napozóteraszok, megújult nézőtér, WC-k, zuhanyzók, öltözők, közvilágítás, köztéri bútorok, játszótéri eszközök, standröplabda pálya kerülnek elhelyezésre.
A munkák befejezéséig a Duna part munkaterület lesz (melyről alább láthatnak néhány fotót), ezért a part megközelítése korlátozott lesz.
Kérjük türelmüket a munkálatok befejezéséig.

Zöldhulladék gyűjtésének pótlása

Tisztelt Verőceiek!

A szolgáltató tájékoztatása szerint a mai napon (május 13-án) technikai okok miatt elmaradt a zöldhulladék begyűjtése .
Pótlása a héten folyamatosan, de legkésőbb május 18-án (szombaton) történik.
Kérjük szíves türelmüket és hogy a kihelyezett zöldhulladékos zsákokat hagyják kint!

Mezőgazdasági összeírás Verőcén

Kedves Verőceiek!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Verőce településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Az összeírók május 27-e és június 15-e között keresik fel a mintába került, webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.
Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik.
A községben dolgozó kérdezőbiztosok nevei:
  • Lénárt Kitti,
  • Szabó Sándor Géza
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választották ki. A válaszadás a mintába került háztartások számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére nem adják ki, az eredményeket összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.

A felvétel módszertanáról és a kutatási eredményekről a www.ksh.hu oldal nyújt tájékoztatást.

Meghívó - rendkívüli, nyílt ülés

Tisztelt Verőceiek!

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Verőcei Református Egyházközség Presbitériumával közösen megtartott rendkívüli, nyílt ülést tart 2019. május 14. (kedd) 13.00 órai kezdettel, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket.
Az ülés helyszíne: Verőcei Református Egyház gyülekezeti terme
(2621 Verőce, Rákóczi út 41.)
A napirendi pontokat tartalmazó meghívó letölthető: itt

Tájékoztató a „Nyári diákmunka” programról

Kedves Diákok!

Felmérést végzünk azon fiatalok körében, akik Verőce Község Önkormányzatánál a nyári diákmunka program keretében 2019. július vagy augusztus hónapban részt szeretnének venni.

A programban való részvétel az alábbi feltételekkel lehetséges:
  • - 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanuló, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és azt igazolni is tudja
  • - közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán /Munkaügyi Központ/ nyilvántartásba veteti magát
Jelentkezni lehet 2019.május 17. /péntek/ 12.00-ig a Verőcei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán.
Bővebb felvilágosítás a +36 (27) 585-008 telefonszámon kérhető.

Gyermekorvosi rendelés májusban

Kedves Szülők!

A gyermekorvosi rendelés továbbra is helyettesítéssel megoldott.
A rendelés 2019. május 31-ig az alábbiak szerint történik.

Dr. Hajnal Katalin rendelése:
Hétfő: 8:00- 10:00
Kedd: 12:00-13:00 tanácsadás
Kedd: 13:00-15:00 betegrendelés
Szerda: 8:00-10:00
Csütörtök: 8:00-10:00
Péntek: 8:00-10:00

Bizonyos napokon a következőképp alakul a rendelés:
május 08-án szerdán: 13.30-14.30 Verőcén, 15.00-17.00 Nagymaroson
május 09-én csütörtökön: 8:00-9:00 Verőcén, 9:30-11:00 Nagymaroson
május 10-én pénteken: 8:00-9:00 Verőcén, 10.00-12:00 Nagymaroson
május 15-én szerdán: továbbképzés miatt nincs rendelés!
május 17-én pénteken: 8:00-9:00 Verőcén, 10.00-12:00 Nagymaroson
május 23-án csütörtökön 8:00-9:00 Verőcén, 9:30-11:00 Nagymaroson
május 31-én pénteken: 8:00-9:00 Verőcén, 10.00-12:00 Nagymaroson


Módosított menetrend

Kedves Verőceiek!

A MÁV-START tájékoztatása szerint 2019. május 13-tól 2019. május 17-ig és 2019. május 20-tól 2019. május 24-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Az EN 476. sz. és EN 477. sz. vonatok Budapest-Keleti helyett Budapest-Nyugatiból indulnak, illetve érkeznek.

2019. május 18-tól 2019. május 19-ig
és 2019. május 25-től 2019. május 26-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a 32258. sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendek letölthetőek:
70 Budapest-Szob (május 13-17. és május 20-24. között)
70 Budapest-Szob (május 18-19. és május 25-26. között)
75 Vác-Balassagyarmat (május 18-19. és május 25-26. között)

Újra lesz lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtés Verőcén

Kedves Verőceiek!

A szolgáltató tájékoztatása szerint az idei évben április 1-től november 30-ig terjedő időszakban végez zöldhulladék-gyűjtést. A lebomló gyűjtőzsákok 2019. március 13-tól fokozatosan válnak elérhetővé a megszokott értékesítési pontokon. A zsákokkal már ellátott települések listája folyamatosan frissítésre kerül a szolgáltató weboldalán.
A szolgáltatásról részletes tájékoztató letölthető: itt

A lomtalanítás szintén igénybe vehető, mely az idei évben házhoz menő szolgáltatásként elérhető.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, igénybejelentés alapján előre leegyeztetett napokon végzi a szolgáltató.
Az igénybejelentés feltételeiről, módjáról és a lomtalanítás folyamatáról a részletes tájékoztató ad bővebb felvilágítást, mely letölthető: itt
A bejelentő lap szintén letölthető: itt.

Módosult védőnői rendelés

Kedves Szülők! Kedves Kismamák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gelle Katalin (2-es körzet) rendelése módosult az alábbiak szerint:

Hétfőnként 8-9.00: védőnői tanácsadás várandósok részére
Hétfőnként: 10-11.00: csecsemő-és gyermektanácsadás
Péntekként 8-9.00: védőnői tanácsadás várandósok részére
Péntekként 10-11.00: csecsemő-és gyermektanácsadás

Avar és kerti hulladékok kezelése

Kedves Verőceiek!

A tavasz kezdetével elindultak az előkészítő munkák a kertekben, gyümölcsösökben, így aktuálissá válik az avar és kerti hulladékok komposztálása és ahol ez nem megoldható azok összegyűjtése.

Kérjük a kerttulajdonosokat, hogy vegyék igénybe a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. hulladékszolgáltató kedvezményes és rendszeres zöldhulladék szállítási szolgáltatását.
A zöldhulladékok elszállításának kezdőidőpontjáról és lehetőségeiről, mind a szolgáltató weboldalán, mind honlapunkon tájékozódhatnak várhatóan 2019. áprilisától.


Alább olvashatják és letölthetik a vonatkozó helyi rendeletet, illetve kivonatosan a legfontosabb információk, hogy mindenki időben tudjon tervezni és tájékoztatni szomszédait:

4/2006. (IV. 26.) számú rendelet 5.§. (1)-(3) bekezdés:
"(1) A kerti hulladékok égetése csak szeptember 30. és november 30., valamint március 15. és május 31. közötti időszakban vasárnap kivételével naponta 9-16 óra illetve szombaton 9-13 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.
(2) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl: oltóvíz, homok, stb.)"

A teljes rendelet letölthető: itt

A Polgári Törvénykönyv egyik általános szabályát is figyelembe kell venni.
E szabály kimondja, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
Mind a kerti égetéssel, mind a kerti partival kapcsolatban fontos szabály, hogy tüzet csak a szomszéd zavarása nélkül, annak jóváhagyása birtokában lehet csak gyújtani.

Hulladékgyűjtési naptár - 2019. áprilistól júniusig

Kedves Verőceiek!

Elérhetővé vált a 2019. év áprilistól-júniusig tartó időszakára szóló hulladékgyűjtési naptár.
Bel-és külterületre egyaránt letölthetőek a képre vagy a bal oldali menünavigációra kattintva.Kút tulajdonosok figyelmébe, engedély kérelem


HVI Határozat

Könyvtár - ideiglenes nyitvatartás

Kedves Verőceiek! Kedves Könyvbarátok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mozi-és Könyvtárépület átépítése miatt, a Könyvtár ideiglenes helyre költözött.
Helyszín: a Művelődési Ház (Árpád út 20.) pincéje
Könyvtárunk a selejetezés miatt ideiglenes nyitvatartással az alábbiak szerint működik:
Kedd: 13-18 óra
Szerda: 8-12 óra

Zöldhulladék és egyéb szemetes zsák értékesítési pontok

Értékesítési pontok táblázata itt letölthető

Házi sertés állományok tartásának szabályai

Tisztelt Verőceiek! Tisztelt sertéstartók!

A sertések tartásának szabályairól szóló értesítést az alábbi linken olvashatják:
Hirdetmény

Képeslapküldés

Kérem, válasszon képeslapot!
( A képekre kattintva nagyobb méretben is megtekintheti azokat. )