Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Közgyógyellátás

A szociálisan rászorult személyek igényelhetnek közgyógyellátási igazolványt az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásak csökkentése érdekében. Az igazolvánnyal külön jogszabályban előírt gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vehetők igénybe térítésmentesen.
Döntést hozza: Jegyző

Alanyi jogú közgyógyellátási igazolvány

Alanyi jogon közgyógyellátási igazolványra jogosult
  • az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
  • a rendszeres szociális segélyben részesülő
  • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
  • a központi szociális segélyben részesülő
  • a rokkantsági járadékos
  • az, aki rokkantsági ellátásban, baleseti nyugellátásban
  • az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül
Normatív alapú közgyógyellátási igazolvány

Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

Méltányossági közgyógyellátási igazolvány

Méltányosság alapján – az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátási igazolványra
- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élők esetén a 200%-át, továbbá
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja.

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00