Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
  • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
  • egyéb esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-átfeltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát illetőleg együttesen számítva annak hetvenszeresét.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosít:
  • az állami normatív étkezési kedvezményre (bölcsődés, óvodás, valamint 1-8 évfolyamon általános iskolai képzésben ingyenes étkezés, ezen feletti évfolyamokon fél árú étkezés),
  • tankönyvkedvezményre,
  • augusztus és november hónapban egyszeri pénzbeli támogatásra,
  • külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményekre
Csatolandó iratok:

1. Jövedelemmel rendelkező családtagok igazolása:
  • 30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított jövedelmi igazolás az utolsó 3 havi nettó jövedelemről, melyben a családi pótlék összege is tűnjön ki, ha ezt postán kapja az utolsó havi szelvény
  • postai szelvény (gyes, gyed, munkanélküli ellátás, családi pótlék, árva ellátás, tartásdíj)
2. Vállalkozásból származó jövedelem esetén: tárgyévi APEH igazolás. (FIGYELEM! Az adóbevallás fénymásolata nem elég)
3. Nyugdíjasok esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy másolata.
4. Jövedelem nélküliek igazolása: FIGYELEM! Ha nem részesül munkanélküli járadékban, akkor
  • Nyilatkozatot szükséges kitölteni (nyilatkozat-nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán) melyben nyilatkozik arról, hogy jelenleg nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, vagy
  • Munkaügyi Központ váci kirendeltsége által igazolt nyilvántartásba vételi kérelem másolata
5. Elvált kérelmező esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági határozat fénymásolata
6. Egyedül élők esetén: nyilatkozat kitöltése, melyben nyilatkozik, hogy élettársa nincs (nyilatkozat-nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán)
7. 14 éven felüli tanulók esetén: tanulói jogviszony igazolása

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00