Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Ügyintézés

Temetési segély

Kérelmének mielőbbi elintézése érdekében kérjük FIGYELMESEN olvassa el az alábbi tájékoztatót, és csatolja az Ön és családja helyzetére vonatkozóan a szükséges iratokat !

FIGYELEM!

A nem csatolt iratokkal kapcsolatban, valamint a pontatlanul, hiányosan kitöltött adatlappal kapcsolatban hivatalunk adatpótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A határidőn belül nem pótolt adatok, valamint csatolandó iratok a kérelem elutasítását vonják maguk után! Felhívjuk figyelmét, hogy minden közös háztartásban élő hozzátartozójának jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni!
Verőce Község Képviselő-testülete indokolt temetési költségekhez temetési segélyt adhat az elhunyt hozzátartozójának, vagy a temettetéséről gondoskodó más személynek – amennyiben temettetési kötelezettsége áll fenn, és a haláleset időpontjában verőcei lakos -, ha a temetési költségek viselése saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, és az egy főre jutó havi jövedelme
  • egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft)
  • többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000.-Ft) nem haladja meg.
Indokolt temetési költség, ha a számla összege nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb köztemetés összegének kétszeresét. Helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének a helyi temetkezési szolgáltató díjszabása tekintendő, mely évenként az inflációs ráta mértékével emelkedik.

CSATOLANDÓ IRATOK

1. A haláleset igazolása: • A halotti anyakönyvi kivonat másolata
2. Temetési költségek igazolása: • Temetéssel kapcsolatos számlák, vagy másolatuk
3. Jövedelemmel rendelkező családtagok igazolása:
  • 30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított jövedelmi igazolás az utolsó havi nettó jövedelemről, melyben a családi pótlék összege is tűnjön ki, ha ezt postán kapja az utolsó havi szelvény
  • postai szelvény (gyes, gyed, munkanélküli ellátás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj)
4. Vállalkozásból származó jövedelem esetén: tárgyévi APEH igazolás.
5. Nyugdíjasok esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy másolata.
6. Jövedelem nélküliek igazolása: FIGYELEM! Ha nem részesül munkanélküli járadékban, akkor :
  • Nyilatkozatot szükséges kitölteni (nyilatkozat-nyomtatvány beszerezhető a Polgár-mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán) melyben nyilatkozik arról, hogy jelenleg nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, vagy
  • Munkaügyi Központ váci kirendeltsége által igazolt nyilvántartásba vételi kérelem másolata

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00