Név
Szabóné Hénap Júlianna
Beosztás
anyakönyvvezető, hagyatéki ügyintéző
Feladatkör
• születés, házasság, halálozás anyakönyvezése,
• névviseléssel, illetve névváltozással kapcsolatos ügyintézés,
• apai elismeréssel kapcsolatos jegyzőkönyv felvétele,
• szociális segélyezések ügyintézése,
• közgyógyellátás,
• népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés,
• lakcímbejelentések,
• címnyilvántartással kapcsolatos teendők ellátása
• személyügyi ügyintézés: köztisztviselők, közalkalmazottak, Mt-s dolgozók
• közfoglalkoztatás szervezése, lebonyolítása
• mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei
• ewiniiktat,e-adat, KIR rendszerek, foglalkoztatási és szoc, adatbázis, valamint a Kormányzati portál kezelés.
telefonszám
tel:+36 27 585-008