Adóügyek - Adózás

Az adófizetési kötelezettség teljesítése

Az érintett ügyfelek az önkormányzati adókat átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) fizethetik meg a Polgármesteri Hivatal megfelelő adó- és díjszámláira. Az előírt határidők elmulasztása esetén késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek nagysága a fizetési késedelem- és a mindenkori jegybanki alapkamat mértékétől függ.

Verőce Község Polgármesteri Hivatalnál adózás tekintetében bankszámlaszámok a következők:

Bankszálaszám Adó tipusa
11742094-15394095-02440000 Építményadó számla
11742094-15394095-02510000 Telekadó számla
11742094-15394095-03090000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11742094-15394095-03470000 Eljárási illeték számla
11742094-15394095-03540000 Iparűzési adó számla
11742094-15394095-03610000 Birság számla
11742094-15394095-03780000 Késedelmi pótlék számla
11742094-15394095-03920000 Talajterhelési díj számla
11742094-15394095-04400000 Idegen bevételek számla
11742094-15394095-08800000 Egyéb bevételek számla
11742094-15394095-08970000 Gépjárműadó számla

Verőce Község rendelete a helyi adókról

Rendeletek, Határozatok

Az önkormányzati adóztatással, az adócsoport feladatkörével kapcsolatos legfontosabb központi jogszabályok:

  1. Az adózás rendjéről szóló törvény
  2. A bírósági végrehajtásról szóló törvény
  3. Az illetékekről szóló törvény
  4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
  5. A gépjárműadóról szóló törvény
  6. A helyi adókról szóló törvény
  7. 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról.
  8. 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
  9. 2/1968 (I.24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

Egyéb adóügyek

Az adózással kapcsolatos egyéb kötelezettségekről és szabályokról az APEH weboldalán tájékozódhat:

Adóval kapcsolatos nyomtatványok