Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Mosoly Család– és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde

A szolgálat Nagymaros, Verőce, Szokolya, Kismaros, Kóspallag településeken látja el a feladatait.

Az Intézmény szolgáltatásai

 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • családi bölcsőde működtetése

Az intézményt bárki felkeresheti

 • egyéni problémával
 • segítő szándékú bejelentéssel
 • segítségnyújtási ötlettel

Család-és gyermekjóléti Szolgáltatás

Komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.

A családsegítők feladata:

 • tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról,
 • tanácsadás családtervezési, pszichológiai, életvezetési és mentálhigiénés kérdésekben, nevelési kérdésekben,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • más szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, közvetítés,
 • családi konfliktusokban közvetítés és segítségnyújtás, meditáció,
 • családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájuttatás szervezése,
 • prevenciós szabadidős foglalkozások, táborok szervezése,
 • ruha és bútoradományok közvetítése,
 • egészségkárosodással és egyéb egészségügyi problémákkal kapcsolatos ügyek intézése,
 • tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • csoportmunka hasonló problémával küzdő személyek segítésére.

A család és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehetők igénybe.

Szolgálat ügyfélfogadása és elérhetősége

Tel/fax.: 27-354 054, 06/20-223-1264, 06/20-381-3575
E-mail: mosoly@nagymaros.hu

Családsegítő szolgálat ügyfélfogadása:

Ügyfélfogadás helye: az Idősek Klubja épületében Verőcén az Aradi utca 6. szám alatt
Kedd: 8-11.00 és délután 13-15.00
Szerda: 8-12.000
Csütörtök: 8-11.00 és délután 13-15.00
Péntek: 8-10.00

Családsegítők

Balog - Reményi Ágnes, Kovács Angéla

Intézményvezető:

Horváth Anikó

Székhely

2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14.
Tel/fax.: 27-354 054, 06-70 315-4014
E-mail: mosoly@nagymaros.hu

A családi bölcsőde a nagymarosi székhelyen működik, 18 hónapos kortól látjuk el a gyermekeket 3 éves korig. Jelentkezéshez tájékoztatás a fenti telefonszámon lehetséges.