Építésügy

*(A Településkép védelméről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 53-57.§-ban előírt Szakmai konzultáció, valamint 58-60.§-ban előírt Településképi bejelentési eljárás elindításához szükséges kérelem nyomtatványok. A nyomtatványt kitöltve, a szükséges mellékletek egy példányával kiegészítve adja be a Hivatalba)

Főépítész elérhetősége

Minden hónap első hétfőjén 13.00-17.00-ig előre egyeztetett időpontokban Dénes György főépítész áll rendelkezésükre.

Építéssel kapcsolatos személyes, vagy email-ben történő előzetes konzultáció esetén építész tervező által készített vázlattervet kérünk bemutatni.

Időpontot az alábbi telefonszámon tudnak egyeztetni: +36 (27) 350-033

Főépítész úr elérhetősége: verocefoep@gmail.com


Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40. Tel.: (06-27) 350-033 Fax: (06-27) 380-381 E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:
H: 8:00- 12:00, 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00