Részletek

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde a 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozására  2021. április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek)kerül sor


A 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat szerint, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7), illetve a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-nak megfelelően a 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:


2021. április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek)


Az EMMI 19/2021. (III.10.) határozata értelmében az intézmény a járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozást elektronikus úton is megszervezheti. Erre való tekintettel intézményünk arra kéri a szülőket, hogy április 12. hétfővel kezdődő héten írassák be gyermekeiket az intézménybe olyan módon, hogy az intézmény honlapjáról (www.veroceiskola.hu) is letölthető beiratkozási adatlapot kitöltik, és elküldik a veroce.suli@gmail.com email címre!

Az adatlap kitöltését igazoló alábbi dokumentumokat scannelve vagy fotózva kérjük csatolni!

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

A gyermek születési anyakönyvi kivonata

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Amennyiben a dokumentumok csatolása nehézségbe ütközik, akkor azokat legkésőbb az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján be kell mutatni.


Rendkívül indokolt esetben az óvintézkedések szigorú betartása mellett, telefonon történő időpont egyeztetést követően (0627350031) az intézményben történő személyes megjelenéssel is intézhető a gyermek beiratása.


A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (...) köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


Körzethatárok megtekinthetők: https://kir.hu/KIR2 KORZET 3h/Pub/Index


A szülő az Nkt. 37.§ (2-3) bekezdése értelmében az óvoda, az iskola elutasító döntése ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal élhet, jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz, a Verőcei Református Egyházközséghez

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el.


Verőce, 2021. március

                                                                    Szanyó István

                                                                        igazgató