Részletek


Tisztelt Adózók!


Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a 2021. évi gépjárműadót tévesen az Önkormányzat számlájára fizették be, azt elektronikus úton (polghiv@veroce.hu), kérelem formájában igényeljék vissza!


Az önkormányzati adóhatóság a gépjárműadóban fennálló hatáskörének megszűnéséről határozatot nem küld az adózónak. A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.


A 2021 előtti, el nem évült adóévekre fizetendő gépjárműadó hátralék továbbra is Verőce Község Önkormányzatának 11742094-15394095-08970000 számú gépjárműadó számlájára fizetendő be, nem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé!


Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A 2021. évtől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2021-ben kiadandó határozata szerint.

 A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.


A NAV gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztatása az alábbi linken érhető el:

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html