Részletek

Pályázati felhívás!


Verőce Község Önkormányzata (2621 Verőce, Árpád út 40., a továbbiakban: önkormányzat)

egyfordulós nyilvános pályázatot

hirdet az alábbi látogatóközpont bérbeadására, a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, határozatlan időre:

a) A pályázat tárgya: a 2621 Verőce, 08 helyrajzi számon (LIMES, római őrtorony) nyilvántartott ingatlan területén elhelyezkedő, LIMES kiállítótér, valamint 9 m2 területű vendéglátó egység (büfé és ajándékbolt) és kiszolgáló helységek üzemeltetése 2023. 04. 01-től (a továbbiakban: Bérlemény)

b) A bérlemény állapota: új, teljes közműves, férfi, női, akadálymentes mellékhelyiség, kapcsolódik hozzá kizárólagos parkoló.

c) A pályázat célja a Verőce Község Önkormányzata tulajdonát képező látogatóközpont üzemeltetése nyílt pályázati eljárás útján.

1. Pályázati feltételek:

- Pályázó neve, székhelye, tevékenységének részletes bemutatása, esetleges referenciáinak felsorolása.

- A pályázathoz csatolni kell eredetben 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványt másolatban.

A pályázó akkor minősíthető alkalmasnak a szerződés teljesítésére, ha a pályázatában igazolja, hogy

a) tevékenységi körében szerepel az a) pont szerinti feladat ellátásához szükséges tevékenységi kör,

b) a pályázat benyújtásakor teljes körű köztartozás mentességet tud igazolni, melyet csatol a pályázathoz.

2. A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek: Az ajánlattevő vállalja, hogy a büfé és ajándékbolt belső kialakítását teljes körűen saját erőből valósítja meg. Az ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy a bérlemény a mellékhelyiségeinek és a kiállítótérnek takarítási feladatai teljes körűen a pályázót terhelik. Az ajánlattevő pályázatában tudomásul veszi, hogy a kiíró szándéka szerint a bérlemény kizárólag a meghirdetett vendéglátói tevékenységre: büfé ételek készítése és árusítása, ajándéktárgyak árusítása, alkoholmentes és alkoholos italok forgalmazására használható.

A bérleti díj és a fizetés módja: az ajánlatban vállalt legalább 100.000- Ft/hó kezdő összegű ellenszolgáltatás. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell a bérleti díjon felül megfizetnie.

A bérlemény jellege miatt a pályázó vállalja a kiállítótérhez kapcsolódó belépőjegy értékesítést.

Az elbírálásnál fő szempont a bérleti díj összegének és a 2. pontban foglaltak vállalása és ezek teljesítésére nyújtott biztosítékok.

Megtekintési lehetőséget a +3670/3828954 telefonszámon egyeztetett időpontban biztosít a kiíró. Ajánlattevőnek a pályázatához csatolnia kell érvényes cégkivonatát, valamint elérhetőségeit, esetleges referenciáit tartalmazó szakmai bemutatkozó levelét is. A pályázatot a kiírás pontjainak megfelelően kell összeállítania ajánlattevőnek, azokat a pontokat is fel kell tüntetnie, amikre választ, észrevételt, ajánlatot nem tesz.

A pályázatokat „LIMES” jelige feltüntetésével zárt borítékban, cégszerűen aláírva, személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton kell eljuttatni a kiíró címére (Verőcei Polgármesteri Hivatal 2621 Verőce, Árpád út 40.) legkésőbb 2023. március 24-ig. A kiíró csak a megadott határidőig beérkezett pályázatokat bírálja el, a többi pályázatot felbontatlanul visszaküldi a feladónak.

Az önkormányzat az ajánlatokat a legmagasabb ajánlott bérleti díj, mint előnnyel járó bírálati szempont alapján értékeli. A kiíró fenntartja a jogot magának, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot akár indoklás nélkül is eredménytelennek minősítse.

A kiíró a beérkezett pályázatokat 2023. március 27-én bontja fel, a Verőcei Művelődési Ház konferenciahelyiségében.

A pályázat eredményéről a nyertes ajánlattevőt e-mail és postai úton, míg a többi ajánlattevőt postai úton értesíti a kiíró.