Részletek

Tisztelt Verőcei Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. június 15-től, a mai naptól Verőce bizonyos területein súlykorlátozás kerül bevezetésre, melynek értelmében a 7,5 tonna és a 32 tonna közötti összsúlyú tehergépjárművek csak engedéllyel hajthatnak be.

Az engedélyt Verőce Község Önkormányzata állítja ki, a mellékletben csatolt kérelem benyújtását és az engedély díjának megfizetését követően.
A kérelem és az igazolás leadásának módja: email: polghiv@veroce.hu
                                                                        személyesen/posta: 2621 Verőce, Árpád út 40.
A behajtási engedély díját Verőce Község Önkormányzatának számlájára (kérelem tartalmazza) csekken vagy átutalással kell megfizetni. Az engedély kiállításának feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása, mely 10.000 forint/alkalom.
A döntésre azért volt szükség, mert számos olyan területrész található Verőcén ahol az utak teherbírása ilyen mértékű terhelésre nem alkalmasak, de a gépjárművek elférnek rajta és ezek kitiltása aránytalan terheket jelentene az építtetőkre. A rendelet célja a helyi közutak állapotának védelme, állagromlásának megelőzése, a biztonságos közlekedés biztosítása, ezért a Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy az így befolyt összeget a fenti célok elérésére fordítja.


A súlykorlátozással érintett utcák:

Bereg utca, Béke köz, Béke utca, Csattogó utca, Dalos utca, Derék utca, Dévai utca, Dombalja utca, Eresztvény utca, Kanyar utca, Kereszt utca, Lugosi utca, Málnás utca, Orom köz, Orom utca, Szamos utca, Szeles utca


Az engedélyeket a rendőrség ellenőrizi. A rendelet megszegőjével szemben a közösségi együttélés szabályai megsértése miatt a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelet alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye.Grauszmann György
     polgármester